Harms & Wende 服务

我们随时乐于为您提供服务
服务热线: +49 40 766 904-84
我们服务热线的接听时间是 每周一到周四的  08:00 - 17:00,以及周五的 08:00 - 15:00。

服务部门负责人

Thomas Erhorn 先生

E-Mail: thomas.erhorn[at]harms-wende[dot]de

语言: 英语, 德语

HWH 中国服务&维修

苏浩奇先生

服务与维修

手机:+86 186 2806 61181

haoqi.su@harms-wende.cn

语言:中文

尹宗宇先生

+86 139 110 151 25

zongyu.yin [在]损害周转[点] CN

语言:中文

服务

André Schöneborn 先生

andre.schoeneborn[at]harms-wende[dot]de

语言: 英语, 德语

Felix Marten 先生

felix.marten[at]harms-wende[dot]de

语言: 英语, 德语

Marcus Winter 先生

marcus.winter[at]harms-wende[dot]de

语言: 英语, 德语

Mathias Naatz 先生

mathias.naatz[at]harms-wende[dot]de

语言: 英语, 德语

Rouven Reich 先生

rouven.reich[at]harms-wende[dot]de

语言: 英语, 德语

Kay Boysen 先生

kay.boysen[at]harms-wende[dot]de

语言: 英语, 德语

维修

Janina Hoops 女士

janina.hoops[at]harms-wende[dot]de

语言: 英语, 德语

Alexej Konradi 先生

alexej.konradi[at]harms-wende[dot]de

语言: 英语, 德语,俄语

Andreas Freudenberg 先生

andreas.freudenberg[at]harms-wende[dot]de

语言: 英语, 德语

Carsten Hubert 先生

carsten.hubert[at]harms-wende[dot]de

语言: 英语, 德语

公司词典

 

从这里进入我们的哈姆斯温德小世界!

 

公司词典

阅览室

Schweißzeit-Abbildung

哈姆斯温德焊接技术(北京)有限公司

地址:北京市通州区张家湾镇光华路16号 方合正园工业园内

电话 TEL: 010-61508862

传真 FAX: 010-61508862

联系人: 李子焘 (Mr.)

手机 Handy: 13811344785

E-mail:

zitao.li@harms-wende.cn


服务&维修联系人: 高骏 (Mr.)

E-mail:

jun.gao@harms-wende.cn